Strojní zařízení

Sindat je dodavatelem zvlákňovacích zařízení pro výzkumné, experimentální i výrobní účely.

Dodáváme zařízení pro kontinuální i diskontinuální výrobu nanovlákenných struktur. Naše zařízení vytváří jednotný technologický celek, který umožňuje kontrolovaný proces výroby nanovláken z širokého spektra polymerních roztoků včetně možností výroby funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a membrán. Proces zvlákňování je řízen prostřednictvím samostatné řídící jednotky. Nedílnou součástí zařízení jsou je i vzduchotechnická jednotka, která vytváří požadované parametry ve zvlákňovací komoře.

Kontaktujte nás

Sindat

Obecné dotazy a další informace