Obchod

Nanotechnologie

Sindat se dlouhodobě angažuje v podpoře komercializace nanotechnologických řešení a jejich samotného vývoje. Využívá k tomu především svoje zkušenosti s řízením inovací a transferem technologií, stejně jako znalosti o trendech a potřebách hlavních aplikačních oborů a teritorií.

2D a 3D nanovlákna

Hlavní zaměření společnosti směřuje do aplikace 2D a 3D nanovlákenných struktur jako delivery systémů bioaktivních látek, senzorů, scaffoldů pro růst buněk a tvorbu tkání a membrán pro technické aplikace v oblasti funkčního textilu, filtrací a organické elektroniky.

Svým partnerům zprostředkovává vzorky nanovlákenných materiálů z řádově desítek polymerních materiálů i konkrétní služby pro jejich aplikaci v rámci produktových inovací nejvyšších řádů:

Charakteristické vlastnosti

  • inkorporace nanočástic a aktivních látek do nanovlákenných systémů
  • analýza a design technických řešení zahrnujících nanovlákenné materiály či modifikaci ostatních (nano)materiálů
  • vývoj nanovlákenných vrstev na míru
  • výzkum výroby nanovlákenných struktur ze specifických materiálů
  • studie proveditelnosti
  • kompletní design a realizace vývojových projektů od tvorby konceptu až po provozní testován
  • integrace technologie do provozů zákazníků
  • dílčí výzkumné práce – rešerše, testování mechanických vlastností, analýza struktur materiálů, apod.