Synergy of Industry & Trade

Holding založený na obchodních synergiích, společné inovační strategii a projektovém financování

Obchod

Mateřská společnost Sindat obchoduje na mezinárodních trzích jak produkty Sindat Group, tak nezávislé komodity třetích stran.

Více

Výzkum

Sindat dlouhodobě koordinuje ve skupině ovládaných společností inovace nejvyšších řádů, iniciuje nové výzkumné projekty a mezinárodní výzkumnou spolupráci.

Více

Sindat Group

Sindat řídí finanční investice v průmyslových a technologických společnostech, koordinuje jejich nákupy a prodeje a vytváří jim personální, finanční a obchodní zázemí.

Více
Sintex
Nanopharma
Tylex
BioInova
Pro 8
SinBio
F-Comp
Sindat

Klastr

Nanoprogress