Naše společnosti

Sindat koordinuje interní spolupráci v rámci vlastních společností, zajišťuje jejich nákupy a prodeje a vytváří jim finanční, personální a obchodní zázemí.

Naše společnosti

Člen klastru