Výzkum

Iniciujeme nové výzkumné projekty, umíme řídit inovační procesy a koordinujeme interní výzkumnou spolupráci.

Hlavní aktivity v oblasti výzkumu

  • Řízení inovačních procesů
  • Zajištění spolupráce v oblasti výzkumu napříč našimi společnostmi
  • Projektové financování vybraných inovačních a výzkumných projektů
  • Zastřešení a řízení vybraných výzkumných projektů
  • Marketingová a obchodní podpora zavádění nových produktů na trh
  • Spolupráce s klastry, univerzitami a výzkumnými organizacemi