Výzkum

Sindat dlouhodobě koordinuje ve skupině ovládaných společností inovace nejvyšších řádů, iniciuje nové výzkumné projekty a mezinárodní výzkumnou spolupráci.

Výzkum

Od roku 1990 stál SINDAT u zrodu desítek výzkumných a vývojových produktů a patentů v odvětví finalizované chemie a textilu, v posledních letech koordinuje prostřednictvím společnosti SinBio produktové inovační aktivity v oblasti nanotechnologií a biotechnologií. V rámci ovládané skupiny podporuje aktivity především aplikovaného výzkumu, spolupracuje s významnými tuzemskými i zahraničními univerzitními a výzkumnými pracovišti.

Hlavní aktivity SINDAT v oblasti výzkumu:

  • Iniciování inovací vyšších řádů v Sindat Group
  • Zajištění spolupráce v oblasti výzkumu napříč Sindat Group
  • Projektové financování vybraných inovačních a výzkumných projektů
  • Zapojení společností Sindat Group do mezinárodní výzkumné spolupráce
  • Zastřešení a řízení vybraných výzkumných projektů
  • Marketingová a obchodní podpora zavádění nových produktů na trh
  • Koordinace spolupráce s klastry, univerzitami a výzkumnými organizacemi